BRIGHT ELEMENT

odhalime Váš skutečný potenciál!

Bright Element odhalí
skutečný potenciál Vaší
společnosti a jejího rozvoje.

Pomůžeme kvalitně připravit
a úspěšně zrealizovat Vaše
záměry, projekty a iniciativy.

Podpoříme správná a informovaná
rozhodnutí.

Kontakt

Hradčanské náměstí 12
118 00 Praha 1, Hradčany
E-mail: info@brightelement.cz

Podpora expanze na zahraniční trhy

Rozšíření působnosti v zahraničí je možností dalšího rozvoje Vaší firmy.
Bright Element může být Vašim průvodcem při vstupu na nové zahraniční trhy.
Pomůžeme Vám podchytit netušené možnosti uplatnění produktů či služeb na trzích v sousedních zemích a USA či v rozvojových ekonomikách Asie, Afriky, Ruska nebo Latinské Ameriky.

Připravíme pro Vás plán zahraniční expanze

Vypracujeme analýzu relevantních zahraničních trhů a na jejím základě pro Vás zpracujeme konkrétní podklady, které Vám umožní vybrat vhodný postup pro Vaši expanzi.

 • Pojmenování již existujících trhů pro Vaše výrobky či služby
  • velikost, atraktivita a potenciál růstu daných trhů (vyzrálost, struktura)
  • aktivity konkurence

 • Porovnání konkurenceschopnosti produktů a služeb
  • rozsah portfolia
  • vlastnosti produktů
  • ceny produktů
  • popularita mezi zákazníky
   
 • Identifikace možností pro expanzi
  • porovnání klíčových parametrů vytipovaných regionů/zemí
  • odhad exportního potenciálu pro produkty
  • vyhodnocení východisek pro expanzi

 • Výběr a podrobné zmapování cílových trhů
  • zmapování právního, politického, sociálního a kulturního prostředí
  • pojmenování cílových segmentů zákazníků
  • analýza stávající konkurence i možných obchodních partnerů

 • Návrh strategie na vybrané trhy
  • scénáře vstupu na trh
  • varianty obchodních modelů
  • identifikace možností státní či další podpory exportuZajistíme úspěšné a ekonomicky stabilizované působení v zahraničí


Poskytneme Vám komplexní servis při vstupu na trh ve vybrané zemi či jinak definovaném teritoriu.

 • Zřízení pobočky či místního zastoupení
  • registrace, certifikace
  • nalezení vhodných pracovníků
  • zajištění chodu kanceláře

 • Provedení prvních obchodních kontaktů
  • zpracování prodejních materiálů
  • příprava a realizace kampaní
  • podpora účasti na prodejních výstavách

 • Zpracování marketingového plánu
  • analýza zákaznických preferencí
  • nastavení vhodného produktového portfolia a cen
  • návrh reklamních aktivit a PR

 • Zorganizování obchodních a logistických činností
  • nastavení distribučních kanálů
  • smluvní zajištění obchodu
  • sledování obchodních příležitostí
  • zajištění souvisejících rizi
  • optimalizace finančních toků

 

Tento výčet služeb však není zdaleka úplný. Dále pro Vás můžeme například sledovat novinky z dění ve vybraných zemích či zpracovat požadovaná data.
Řekněte nám, s čím byste potřebovali pomoci!

Naše služby
 

Analýzy českého anebo zahraničních trhů ve vybraných oborech

„…vstupte na trh úspěšně a s dostatkem potřebných informací!“
Dozvědět se více


Podpora dalšího rozvoje Vašich služeb či produktů


„…pomoci Vám v dalším růstu je naším hlavním záměrem!“

Dozvědět se více


Zpracování a doplnění a Vámi dodaných dat


„…svěřte nám svá data, budou ve správných rukou!“Knowledge Management - Audit znalostí


„…umožníme Vám efektivně řídit znalosti, dnes klíčové bohatství každé firmy!“
Advisory

 
 

Copyright © 2010 - 2012 Bright Element. All rights reserved.

Hradčanské náměstí 12, 118 00 Praha 1, Hradčany, E-mail: info@brightelement.cz